Αρχική

Apr 13, 2024, 19:46
Αρχαία και Σύγχρονα Ολυμπιακά Αθλήματα

Αρχαία και Σύγχρονα Ολυμπιακά Αθλήματα

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014 13:25

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ» το οποίο εκπονούν φέτος οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, πραγματοποιούνται στο σχολείο μας διάφορες δράσεις και δραστηριότητες.