Αρχική

Apr 13, 2024, 18:58
Μια ευχάριστη έκπληξη ...

Μια ευχάριστη έκπληξη ...

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 13:13

Η κυρία Ζωή Κουτσουρά με τις καινοτόμες σκέψεις και ιδέες της, τα παιδιά της τάξης της (Ε1) και με τη βοήθεια των παιδιών της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης, απέδωσαν το νόημα και τα μηνύματα του Πολυτεχνείου με μοναδικό τρόπο.