Αρχική

Jun 5, 2023, 8:45
Διαφορετικότητα ...

Διαφορετικότητα ...

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 10:39

Στα πλαίσια της Διαφορετικότητας, η οποία αποτελεί και ακρογωνιαίο λίθο στον οποίο στηρίζεται η συνύπαρξη όλων μας, στο σχολείο μας πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις και δραστηριότητες.