Αρχική

Mar 5, 2024, 11:58

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 09:22

logos

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς

Το σχολείο μας συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματος ΠροΘεΣυ , Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς. 

Είναι πρόγραμμα   της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας η οποία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κτίζοντας Ενιαία, Θετικά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)» «Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach (SWPBS) PROJECT NUMBER – 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY», (SWPBS), το οποίο χρηματοδοτείται υπό τη δράση ERASMUS+ Key Action 3 Policy Experimentation.

Η εφαρμογή του προγράμματος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σχολικού πλαισίου χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς , με έμφαση στην κοινωνικό-συναισθηματική στήριξη όλων των παιδιών.
Η εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης του Σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) στο σχολείο μας, στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και κατ' επέκταση στη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας και μαθησιακής επίδοσης. Περιλαμβάνει δράσεις τις οποίες το σχολείο ακολουθεί για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος ΠροΘεΣυ αποτελεί εξελικτική διαδικασία διάρκειας τουλάχιστον 3-5 ετών για την εφαρμογή και των τριών επιπέδων πρόληψης.

domiswpbs

Διαδραστικά συστήματα μάθησης

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 08:56

Διαδραστικά συστήματα μάθησης

DSCN1485
Το Υπουργείο Παιδείας ,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη χρηματοδότηση της DSCN1481

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προμήθευσε και εγκατέστησε στο σχολείο μας πέντε διαδραστικά συστήματα μάθησης . Εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι ενθουσιασμένοι με τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων στη διαδικασία μάθησης.DSCN1483DSCN1484

Επιμορφωτικά σεμινάρια για γονείς

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024 06:48

                      

anakoinosi

 

  Επιμορφωτικά σεμινάρια για γονείς

Αγαπητοί γονείς η Άτρακτος ξεκινά νέο κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με θέμα: «Καθοδηγώντας τα παιδιά στο παιχνίδι της ζωής». Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον πρόγραμμα.

Έχει μοιραστεί το ενημερωτικό έντυπο στους / στις μαθητές/τριες.

Τηλ. Επικοινωνίας:2351078614

Ο Άη Βασίλης στο σχολείο μας!

Ο Άη Βασίλης στο σχολείο μας!

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 08:29

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με την ευγενική προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ήρθε  στο σχολείο μας ο Άη Βασίλης και μοίρασε όμορφα δώρα σε όλους τους μαθητές, αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Σελίδα 1 από 225