Εκπαίδευση

Jun 17, 2024, 23:14
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
  • μέγεθος γραμματοσειράς

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς

26 Φεβρουαρίου 2024

logos

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς

Το σχολείο μας συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματος ΠροΘεΣυ , Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς. 

Είναι πρόγραμμα   της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας η οποία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κτίζοντας Ενιαία, Θετικά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)» «Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach (SWPBS) PROJECT NUMBER – 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY», (SWPBS), το οποίο χρηματοδοτείται υπό τη δράση ERASMUS+ Key Action 3 Policy Experimentation.

Η εφαρμογή του προγράμματος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σχολικού πλαισίου χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς , με έμφαση στην κοινωνικό-συναισθηματική στήριξη όλων των παιδιών.
Η εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης του Σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) στο σχολείο μας, στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και κατ' επέκταση στη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας και μαθησιακής επίδοσης. Περιλαμβάνει δράσεις τις οποίες το σχολείο ακολουθεί για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος ΠροΘεΣυ αποτελεί εξελικτική διαδικασία διάρκειας τουλάχιστον 3-5 ετών για την εφαρμογή και των τριών επιπέδων πρόληψης.

domiswpbs