Σχολικές Δραστηριότητες

Mar 25, 2023, 21:49
Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023 10:31
Κάθε χρόνο περίπου 60.000 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, προερχόμενοι από περισσότερα από 1.600 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επισκέπτονται τη Βουλή…