Αρχική

Apr 13, 2024, 18:59
We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2015 11:47

Το «We wish you a Merry Christmas» προέρχεται από τα κάλαντα της Δυτικής Αγγλίας του Μεσαίωνα αν και φυσικά οι στίχοι αλλά και η μουσική έχουν υποστεί κάποιες αλλαγές στη διάρκεια αυτών των αιώνων.