Αρχική

May 25, 2024, 11:40
Υιοθετήστε ένα πρωτάκι ...

Υιοθετήστε ένα πρωτάκι ...

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 17:40

Ο νέος θεσμός που αναπτύσσεται στα δημοτικά σχολεία είναι τα μεγαλύτερα παιδιά να «υιοθετούν» τα μικρότερα. Σαν επιλεκτικά αδέρφια. Τα μεγαλύτερα παιδιά μαθαίνουν να είναι πιο υπεύθυνα και τα μικρότερα αισθάνονται πιο ασφαλή!