Τάξεις

Apr 19, 2024, 21:19
Animals in danger...

Animals in danger...

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2015 11:52
Τα παιδιά του Δ1 και Δ2, δουλεύοντας σε ομάδες, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τις παρακάτω εργασίες σχετικά με ορισμένα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.