Τάξεις

Mar 25, 2023, 22:27
Animals in danger...

Animals in danger...

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2015 11:52
Τα παιδιά του Δ1 και Δ2, δουλεύοντας σε ομάδες, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τις παρακάτω εργασίες σχετικά με ορισμένα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.