Σχολικές Δραστηριότητες

Sep 29, 2023, 12:45
Τελετή Λήξης Σχολικού Έτους...

Τελετή Λήξης Σχολικού Έτους...

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 15:27
Τα 2 τελευταία σχολικά έτη, η σχολική κοινότητα καλούνταν κάθε φορά να προσαρμοστεί άμεσα, ταχύτατα, παίρνοντας αποφάσεις, οργανώνοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια με το καλύτερο…