Erasmus Plus

Jun 8, 2023, 21:50
Τελική αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+ (2)
1663
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
  • μέγεθος γραμματοσειράς

Τελική αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+ (2)

14 Φεβρουαρίου 2017

«Άγγιξε τη μαγεία των παραμυθιών», τελική αξιολόγηση των ερωτηματολογίων του προγράμματος «Erasmus», που δόθηκαν στους γονείς...

Συνολικά στην έρευνά μας συμμετείχαν 65 γονείς, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις. Δείτε στη συνέχεια τα ενδιαφέροντα δεδομένα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων.

Ακολουθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν, τα ευρήματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων και τα γραφήματα για να έχετε μια συνολική εικόνα...

1. Γνωρίζετε ότι υπάρχει το Erasmus+ πρόγραμμα στο σχολείο σας, που γίνεται σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

ΝΑΙ: 62, ΟΧΙ 2, ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 1

Σχόλιο: Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνά μας γνώριζαν την ύπαρξη του Erasmus+ στο Σχολείο μας, όπως αποτυπώνεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στο παραπάνω ερώτημα.

2. Πώς πληροφορηθήκατε για το διεθνές αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα; (μπορούσαν να επιλεγούν περισσότερες από μία απαντήσεις)

α. Από το παιδί μου: 55
β. Από τον δάσκαλο της τάξης: 8
γ. Από την ιστοσελίδα του Σχολείου: 13
δ. Από την τοπική εφημερίδα: -
ε. Από τα εκθέματα της ευρωπαϊκής χώρας: 4
στ. Δεν απάντησαν: 2

Σχόλιο: Οι περισσότεροι γονείς γνώριζαν για το πρόγραμμα, κυρίως από τα ίδια τους τα παιδιά, αλλά ασφαλώς δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός πληροφορήθηκε για το Erasmus+, από τους δασκάλους των τάξεων και την ιστοσελίδα του Σχολείου...

3. Έχει συμμετάσχει το παιδί σας στο πρόγραμμα; (μπορούσαν να επιλεγούν περισσότερες από μία απαντήσεις)

α. Φτιάχνοντας μια αφίσα, ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, μια σημαία, μερικά διακοσμητικά, κάρτες για τους συνομηλίκους των άλλων ευρωπαϊκών Σχολείων: 26
β. Φτιάχνοντας καλλιτεχνικές εργασίες: 35
γ. Φτιάχνοντας παρουσιάσεις ή συναντώντας προσκεκλημένους από τα συνεργαζόμενα Σχολεία: 10
δ. Προετοιμάζοντας Power Point παρουσιάσεις: 1
ε. Συμμετέχοντας σε δραστηριότητες (ημέρα για τον αγαπημένο μας ήρωα βιβλίου, λογότυπο του προγράμματος, ανάγνωση παραμυθιών, διαγωνισμός για την καλύτερη ταινία): 24
στ. Άλλα: 1
ζ: Δεν απάντησαν: 5

Σχόλιο: Οι γονείς ήταν ιδιαίτερα ενημερωμένοι για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα καθώς μόλις 5 δεν απάντησαν στην παραπάνω ερώτηση. Η συμμετοχή αποτυπώθηκε σε πολλαπλά επίπεδα. Υπήρξε καταμερισμός στο θέμα των δραστηριοτήτων της κάθε τάξης, με τις καλλιτεχνικές εργασίες πάντως να καταλαμβάνουν την μερίδα του λέοντος...

4. Βοηθήσατε το παιδί σας με τις δραστηριότητες του προγράμματος;

ΝΑΙ: 20, ΟΧΙ: 42, ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ: 1

Σχόλιο: Οι περισσότεροι γονείς δεν ασχολήθηκαν βοηθώντας τις δραστηριότητες των παιδιών, κάτι που κρίνεται απόλυτα φυσιολογικό, καθώς οι περισσότερες από αυτές έγιναν εντός του Σχολείου...

5. Βοηθήσατε στην προετοιμασία δρώμενων / εορτών ή συναντήσεων;


ΝΑΙ: 12, ΟΧΙ: 50, ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ: 3

Σχόλιο: Η συμμετοχή του Σχολείου στο πρόγραμμα Erasmus+, ήταν ξεκάθαρο πως αφορούσε κυρίως τους μαθητές μας. Αυτοί ανέλαβαν να διεκπαιρεώσουν τις δραστηριότητες που επιλέχτηκαν από τους υπεύθυνους του προγράμματος και κυρίως την προετοιμασία των διαφόρων δρώμενων...

6. Κατά τη γνώμη σας, αυτό το πρόγραμμα είχε θετική επιρροή στην απόδοση του παιδιού σας στο Σχολείο; (μπορούσαν να επιλεγούν περισσότερες από μία απαντήσεις)

α. Του έδωσε κίνητρο να μάθει καινούρια πράγματα: 32
β. Του έδωσε κίνητρο να μάθει ξένες γλώσσες: 16
γ. Εστίασε σε απογευματινές δραστηριότητες: 2
δ. Ανέπτυξε τη συνεργασία με άλλους: 29
ε. Βελτίωσε τις δεξιότητές του στους υπολογιστές: 9
στ. Βελτίωσε την παρατηρητικότητά του: 8
ζ. Βελτίωσε την υπευθυνότητά του: 14
η. Έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθούν δεξιότητες των παιδιών: 11
θ. Τα βοήθησε να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουμε στην ευρωπαϊκή κοινότητα: 15

Σχόλιο: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα ευρήματα που αποτυπώθηκαν στις απαντήσεις που καταγράφηκαν σε αυτήν την ερώτηση! Ο πλουραλισμός και η διασπορά των επιλογών που προέκυψε, δηλώνει τη θετική επιρροή του προγράμματος στην απόδοση των παιδιών στο Σχολείο, κάτι που αποτελούσε βασικό στόχο για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανέλαβαν να το εκπονήσουν.

7. Το πρόγραμμα είχε επιρροή στην συμπεριφορά των παιδιών;

ΝΑΙ: 30, ΟΧΙ 15, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 13, ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 7

Σχόλιο: Αν και οι απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση κατέδειξαν θετική επιρροή στην απόδοση των παιδιών στο Σχολείο, στο κομμάτι της συμπεριφοράς, οι απόψεις είναι μοιρασμένες, καθώς ναι μεν οι περισσότεροι είδαν επιρροή στη συμπεριφορά, είναι όμως σημαντικά μεγάλο το ποσοστό που δεν είδε να συμβαίνει κάτι τέτοιο (ΑΥΤΟ ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΛΕΙ ΠΕΙΡΑΓΜΑ)

8. Κατά τη γνώμη σας αυτό το είδος προγράμματος είναι ένας καλός τρόπος συνεργασίας;

ΝΑΙ: 59, ΟΧΙ: -, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: 6

Σχόλιο: Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων γονέων θεωρεί ξεκάθαρα πως αυτό το είδος προγράμματος είναι ένας καλός τρόπος συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα που είχαν προκύψει στις ερωτήσεις 3 και 6.

9. Πιστεύετε ότι το Σχολείο θα πρέπει να πάρει μέρος σε παρόμοια προγράμματα ξανά στο μέλλον;

ΝΑΙ: 64, ΟΧΙ: 1

Σχόλιο: Σχεδόν το απόλυτο άγγιξε η άποψη που καταγράφηκε στα ερωτηματολόγια και αφορά το αν το Σχολείο θα πρέπει να πάρει μέρος σε παρόμοια προγράμματα ξανά στο μέλλον. Αυτές οι απαντήσεις θα μπορούσαν να εκληφθούν σαν ο δείκτης που παρουσιάζει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την επιτυχία του προγράμματος στο Σχολείο μας...

10. Είστε ικανοποιημένοι με την τελική έκβαση του προγράμματος Erasmus+ στο Σχολείο σας;

ΝΑΙ: 43, ΟΧΙ: 2, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: 2, ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ: 18 

Σχόλιο: Η πλειοψηφία των γονέων (66%) δήλωσαν ικανοποιημένοι από την τελική έκβαση του προγράμματος Erasmus, ενώ το 31% κατέγραψε μια ουδέτερη θέση, με το 3% να δηλώνει μη ικανοποιημένο. 

11. Πώς θα περιγράφατε την ενημέρωση που σας δίνετε για τη διεθνή συνεργασία στο Σχολείο σας;

α. Καθόλου καλή: 1
β. Ελλιπής: 9
γ. Ικανοποιητική: 14
δ. Αρκετά ικανοποιητική: 11
ε. Άψογη: 5
στ. Επαρκής: 1
ζ. Πολύ καλή: 8
η. Δεν απάντησαν: 16

Σχόλιο: Στο 60% βρίσκεται το ποσοστό αυτών που έχουν θετική εικόνα για την ενημέρωση που δόθηκε για τη διεθνή συνεργασία στο Σχολείο μας, με το 24% να μην παίρνει θέση και το υπόλοιπο 16% να θεωρεί πως αυτή δεν τους ικανοποίησε.

12. Το πρόγραμμα Erasmous+ είχε θετική επιρροή στην εικόνα του Σχολείου;

ΝΑΙ: 65, ΟΧΙ: -

Σχόλιο: Οι πολλές δραστηριότητες / δρώμενα και η προβολή τους μέσα από τον έντυπο Τύπο αλλά και τη σελίδα του Σχολείου μας, ασφαλώς διαμόρφωσαν μια εξαιρετική εικόνα τόσο στους γονείς όσο και στην κοινωνία –γενικότερα- της περιοχής μας!

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 19:27

Σχετικά Άρθρα