Εκπαίδευση

Jun 17, 2024, 20:18
Ποιες είναι οι επιτελικές λειτουργίες μάθησης;

Ποιες είναι οι επιτελικές λειτουργίες μάθησης;

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 07:21
Οι επιτελικές λειτουργίες (executive functions) είναι ένα σύνολο γνωστικών λειτουργιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η…