Εκπαίδευση

Jun 17, 2024, 19:13
Στην αγένεια συμμορφώνουμε και εξηγούμε...

Στην αγένεια συμμορφώνουμε και εξηγούμε...

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019 10:26
Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών τους. Πρώτον γιατί τα παιδιά κληρονομούν ορισμένα χαρακτηριστικά από εκείνους και δεύτερον γιατί τα…