Τάξεις

Dec 6, 2021, 16:50
Διαφορετικότητα ...

Διαφορετικότητα ...

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 10:39
Στα πλαίσια της Διαφορετικότητας, η οποία αποτελεί και ακρογωνιαίο λίθο στον οποίο στηρίζεται η συνύπαρξη όλων μας, στο σχολείο μας πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις και δραστηριότητες.