Τάξεις

Jun 26, 2019, 23:40
Ανακύκλωση τώρα!

Ανακύκλωση τώρα!

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016 11:15
Στα πλαίσια του προγράμματος της ανακύκλωσης, η τάξη του Γ1 συγκέντρωσε απορρίμματα προς ανακύκλωση όπως πλαστικά μπουκάλια, χάρτινες αλλά και γυάλινες συσκευασίες.