Σχολικές Δραστηριότητες

Oct 28, 2021, 6:25
Φιλανθρωπικές δράσεις του σχολείου μας ...

Φιλανθρωπικές δράσεις του σχολείου μας ...

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 18:35
Τις τελευταίες μέρες συγκεντρώσαμε στο σχολείο μας τρόφιμα μαρκάς διάρκειας καθώς επίσης και διάφορα είδη πρώτης ανάγκης τα οποία ξεκινήσαμε να μοιράζουμε σε συνανθρώπους μας…