Αρχική

Sep 23, 2019, 5:33
Συμβολικό παιχνίδι: Ας το γνωρίσουμε

Συμβολικό παιχνίδι: Ας το γνωρίσουμε

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 16:56

Το συμβολικό παιχνίδι είναι όταν το παιδί καλείται να αναπαραστήσει μέσω του παιχνιδιού ρόλους και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής με σενάρια φανταστικά ή και υπαρκτά κάποιες φορές.

Kατοχύρωση μειοδοτικής προσφοράς ...

Kατοχύρωση μειοδοτικής προσφοράς ...

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 10:52

Στο 12ο Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 η επιτροπή διενέργειας της οικονομικής προσφοράς που έχει συσταθεί με την υπ' αρ. πράξη 2/12-10-2018, σχετικά με την πραγματοποίηση