Αρχική

May 26, 2020, 6:57
Πώς οι γονείς κάνουν τα παιδιά τους επιθετικά;

Πώς οι γονείς κάνουν τα παιδιά τους επιθετικά;

Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 22:17

Ένα από τα συχνότερα παράπονα των γονιών είναι ότι το παιδί τους παρουσιάζει έντονη επιθετικότητα -προς τους ίδιους, το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον ή τους μικρούς του φίλους. Ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά τα νευρικά ξεσπάσματα είναι συνηθισμένα και, λίγο-πολύ, φυσιολογικά.