Αρχική

Jan 29, 2020, 4:21
Η σπορά (photos)...

Η σπορά (photos)...

Τρίτη, 04 Νοεμβρίου 2014 20:46

Σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της τάξης τους έσπειραν με σιτάρι ένα κομμάτι της αυλής του σχολείου μας που προορίζεται για λαχανόκηπος.