Αρχική

Jul 7, 2020, 8:55
We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2015 11:47

Το «We wish you a Merry Christmas» προέρχεται από τα κάλαντα της Δυτικής Αγγλίας του Μεσαίωνα αν και φυσικά οι στίχοι αλλά και η μουσική έχουν υποστεί κάποιες αλλαγές στη διάρκεια αυτών των αιώνων.