Αρχική

Jan 24, 2018, 1:27
Σχολικά γεύματα: Το μενού ...

Σχολικά γεύματα: Το μενού ...

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 20:07

Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στοχεύει, αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής.

Σελίδα 1 από 127